GAŠENJE POŽARA PLINOVIMA

Tehnoplam se bavi projektiranjem, montažom, puštanjem u rad i održavanjem sistema protupožarnih sustava za gašenje požara plinovima proizvođaća KIDDE FIRE PROTECTION.
KIDDE WHDR sistemi moraju biti instalirani i održavani od autoriziranog KIDDE FIRE PROTECTION distributera prema uputama samog proizvođaća.

Sredstva za gašenje požara:

1. FM – 200/NOVEC 1230
2. ARGNONITE (INERGEN)
3. UGLJIČNI DIOKSID

Gašenje požara se ostvaruje kada u prostoriji sredstvo za gašenje postigne volumnu koncentraciju ovisno o klasi požara i stanardu prema kojem je sustav projektiran (npr. ISO 14520).

ARGONIT

NOVEC

Imate pitanja? Pošaljite name upit!

8 + 12 =