ISPITIVANJE POKRETNE TLAČNE OPREME

Da bi stabilni protupožarni sustav dobio pozitivan zapisnik o ispitivanju i uvjerenje, potrebno je da sve komponente sustava imaju važeće ateste. Zato naše stranke kod nas mogu odraditi periodičko ispitivanje pokretne tlačne opreme. Mi smo ovlašteno ispitno mjesto Tijela za ocjenu sukladnosti TÜV Croatia.

Primjerice, da bi sustav za dojavu i gašenje požara sredstvom Novec 1230, FM-200, CO 2 ili inertni plinovi, dobio pozitivan nalaz, potrebno je „atestirati“ spremnike. Svaki spremnik koji zadovolji na periodičkom ispitivanju, dobije žig tijela za ocjenu sukladnosti i certifikat koji se izdaje na 10 godina.

Neki sprinkler sustavi imaju stabilne tlačne spremnike koje je također potrebno periodički ispitati. Takva ispitivanja također radimo, ali na objektima korisnika uz prisutnost inspektora.

Imate pitanja? Pošaljite name upit!

3 + 2 =