ISPITIVANJE STABILNIH PROTUPOŽARNIH SUSTAVA

Ispitivanje stabilnih protupožarnih sustava u Republici Hrvatskoj mogu obavljati samo od MUP-a ovlaštene pravne osobe.

Pojednostavljeno rečeno, to je postupak u kojem ovlašteni ispitivači uspoređuju izvedeni sustav s ovjerenom projektnom dokumentacijom.

Pri tome se provjerava:
– da li je sve izvedeno prema projektu
– da li svi elementi sustava imaju odgovarajuću dokumentaciju – certifikate, izjave o sukladnosti
– da li sustav funkcionira sukladno projektu
– da li je sustav usklađen sa zakonskim i podzakonskim aktima odnosno pravilima struke
– da li je propisno označen, postoje li upute, knjiga održavanja i slično

Ispitivanja se provode najmanje jednom godišnje ili češće ukoliko od zadnjeg ispitivanja postoji neka promjena na stabilnom protupožarnom sustavu.

Nakon ispitivanja, ovlaštena pravna osoba, za pozitivan ishod ispitivanja izdaje:
– Zapisnik o ispitivanju i
– Uvjerenje

Najčešća ispitivanja stabilnih protupožarnih sustava su:
– ispitivanje sprinkler sustava – suhi i mokri sustav
– ispitivanje hidrantske mreže
– ispitivanje sustava za dojavu požara (vatrodojava)
– ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara NOVEC 1230, FM 200, CO 2
– ispitivanje plinodojavnih sustava (plinodetekcija) – ugljični monoksid CO, metan CH 4 i manje
ostali plinovi

Ali i ostalih sustava:
– ispitivanje drencher (deluge) sustava
– ispitivanje sustava za gašenje pjenom
– ispitivanje sustava za sprječavanje širenja požara – protupožarne zaklopke, vodene zavjese

Ukoliko smo dogovorili, pri ispitivanju u slučaju da nešto nije funkcionalno radimo otklon kvarova.

Imate pitanja? Pošaljite name upit!

13 + 6 =