Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz natječaj Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme, referentne oznake: KK.03.2.1.14.).

Projekt:

Naziv projekta: “Zdravi ljudi u čistom i sigurnom okruženju”
Referentna MIS oznaka projekta: KK.03.2.1.14.0149
Projekt će provesti Tehnoplam d.o.o.

Kratki opis projekta:
Implementacija i certifikacija sustava upravljanja poduzeća Tehnoplam d.o.o. prema sljedećim međunarodno priznatim normama:

1.) ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem
2.) ISO 45001:2018 Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
3.) ISO 27001:2013 Sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti

Poboljšanjem poslovnih procesa (BPI) i uvođenjem sustava upravljanja prema međunarodno priznatim normama Tehnoplam d.o.o. će značajno poboljšati svoj način poslovanja, te dobivenim certifikatima povećati svoj ugled i konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

Ciljevi projekta:
Opći cilj:
Minimalizirati ili potpuno otkloniti rizike poslovanja, efikasnije pronalaziti i korisititi potencijalne poslovne prilike, te poboljšati tržišnu konkurentnost.

Specifični cilj:
Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja okolišem , sigurnosti i zdravljem, te informacijskom sigurnošću prema međunarodnim normama ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 27001:2013.

Očekivani rezultati projekta:
Uvođenjem i certificiranjem sustava upravljanja okolišem, zdravljem i sigurnošću, te informacijskom sigurnošću postići će se bolje upravljanje poslovnim procesima, efikasnije korištenje prirodnih resursa, osiguranje zaštite zdravlja djelatnika, veća zaštita podatkovne imovine i veći ugled organizacije, što će rezultirati značajnim povećanjem efikasnosti poslovanja i poboljšanjem tržišne konkurentnosti.

Certificiranost organizacije po normama ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 i ISO 45001:2018 značajno bi doprinijela izgradnji ugleda poduzeća i time bi se povećala mogućnost dobivanja poslova na globalnom tržištu EU.

    Doprinosi unapređenju poslovanja poduzeća od poboljšavanja poslovnih procesa (BPI):

 • usmjeravanje poslovanja na na potrebe kupaca,
 • značajna poboljšanja u kritičnim suvremenim mjerama izvedbe kao što su troškovi, kvaliteta, usluga i brzina,
 • preusmjerava poslovanje u višefunkcionalne timove s krajnjom odgovornošću za proces, promišlja temeljne organizacijske i ljudske probleme te poboljšava poslovne procese diljem organizacije,
 • strukturiranjem poslovnih aktivnosti u procese, omogućava se prijelaz sa slabo učinkovitog poslovanja uređenog kao zbirke pojedinačnih zadataka u poslovanje s maksimalnom učinkovitost u proizvodnom i uslužnom okruženju promatrane poslovne aktivnosti,
 • omogućuje nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti
 • pomaže u uklanjanju prepreka između odjela, minimalizira rivalitete i svađe između zaposlenika različitih odjela, te je time omogućeno fluidnije odvijanje poslovnih aktivnosti koje moraju prolaziti kroz više ustrojstvenih jedinica


  Doprinosi unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća od uvođenja sustava upravljanja okolišem (EMS) prema međunarodnoj normi ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja okolišem:

 • izgradnja strukturiranog i sustavnog pristupa upravljanja interakcijama između organizacije i okoliša, s kojim se postiže sprječavanja onečišćenja okoliša i zaštita prirodnih resursa,
 • omogućavanje trajnih inovativnih poboljšanja u interakcijama između organizacije i okoliša,
 • uštede zbog smanjene potrošnje energenata i vode,
 • smanjenje količina otpada, poboljšanje saniranja otpada,
 • osigurava trajno poboljšavanje organizacijske strukture – stalnom analizom organizacijske okoline i posebno analizama zahtjeva kupaca organizacijska struktura kontinuirano se prilagođava trenutnim zahtjevima tržišta.

   

  Doprinosi unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća od uvođenja sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) prema međunarodnoj normi ISO 27001:2013- Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću:

 • zaštita informatičkih resursa s ciljem izgradnje odnosa povjerenja s poslovnom okolinom,
 • prepoznavanje i smanjivanje sigurnosnih rizika,
 • smanjenje vanjske prijetnje na organizacijsku IT okolinu i povećanje unutrašnje informacijske sigurnosti (implementacijom tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera),
 • garancija kvalitete čuvanja i protoka informacija i osobnih podataka u skladu sa zadnjim promjenama vezanim uz „GDPR“.

   

  Doprinosi unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća od uvođenja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHSMS) prema međunarodnoj normi ISO 45001:2018- Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu:

 • prepoznavanje i smanjivanje sigurnosnih rizika,
 • smanjivanje rizika od kašnjenja u proizvodnji,
 • pružanje sigurnog okruženja za poslovanje,
 • dokazivanje predanosti održavanju učinkovite politike zaštite zdravlja i sigurnosti
 • čine organizaciju učinkovitijom i sposobnijom za ispunjavanje zakonskih zahtjeva,
 • poboljšanje moralnosti osoblja,
 • stvara sigurniju radnu okolinu,
 • poboljšavanje ugleda organizacije i time povećavanje mogućnosti za stjecanje novih poslova,
 • smanjivanje opasnosti od zastoja kroz nesreće na radu,
 • održavanje usklađenosti s pravnim zahtjevima
 • dokazivanje ispunjavanja zakonskih obaveza,
 • omogućavanje uštede troškova od premija osiguranja od odgovornosti,
 • pružanje robusnog sustava za održavanje i kontinuirano poboljšanje zdravlja i sigurnosti.

Ukupna vrijednost projekta:
273.065,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava sufinanciranih od EU:
229.374,60 HRK
Razdoblje provedbe projekta:
Od 15. ožujka 2019. do 11. veljače 2020.
Kontakt osoba za više informacija:
Hrvoje Lovko, voditelj projekta
Email: hrvoje@tehnoplam.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Tehnoplam d.o.o