PROJEKTIRANJE

Projektiramo stabilne protupožarne sustave
VIŠE

MONTAŽA

Montaža sustava i održavanje
VIŠE

SERVISI

Servisiramo splinker, drencher i hidrantsku mrežu
VIŠE

ISPITIVANJE STABILNIH
PROTUPOŽARNIH SUSTAVA

Uspoređivanje izvedenog sustava s ovjerenom projektnom dokumentacijom
VIŠE

PRODAJA

Prodajemo rezervne dijelove za različite protupožarne sustave
VIŠE

ELABORATI

Izrađujemo elaborate o sustavnoj zaštiti od požara građevine
VIŠE

ISPITIVANJE TLAČNE OPREME

Vršimo periodičko ispitivanje pokretne tlačne opreme
VIŠE

STABILNI PROTUPOŽARNI SUSTAVI

VIŠE